Skip to Content

Bankrotas

Pareiškimas dėl kreditoriaus reikalavimo bankroto byloje

Kai iškeliama bankroto byla, kreditorius, siekiantis būti įtrauktas į kreditorių sąrašą, privalo nustatytu terminu pateikti bankroto administratoriui pareiškimą dėl kreditoriaus reikalavimo bankroto byloje.

Kreditoriaus pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo

Jeigu įmonė laiku nemoka įsiskolinimo, darbo užmokesčio ar susijusių išmokų, viena iš galimybių atgauti skolą ar bent jos dalį, - kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolingai įmonei. Ši procedūra yra patogi, nes nereikia mokėti mokesčių teismui (žyminio mokesčio). Reikalavimai (ar dalis reikalavimų) dėl darbo užmokesčio blogiausiu atveju gali būti tenkinami iš Garantinio fondo lėšų.
Prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pranešta įmonei (dokumentą galite rasti čia) ir nuo tokio pranešimo įteikimo dienos turi būti praėję bent 30 dienų (ši sąlyga netaikoma jei antstolis yra grąžinęs vykdomuosius dokumentus, nes įmonė neturi turto ar pajamų; tokiu atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos galimas kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo be pranešimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo).
Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Plačiau apie bankroto procesą galite skaityti Įmonių bankroto įstatyme.

Vadovo (savininko) pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo

Jeigu įmonė negali ar negalės atsiskaityti su kreditoriais ir šie nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Plačiau apie bankroto procesą galite skaityti Įmonių bankroto įstatyme.

Pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo

Jeigu įmonė laiku nemoka įsiskolinimo, viena iš galimybių atgauti skolą ar bent jos dalį, - kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolingai įmonei. Tačiau dar prieš kreipiantis į teismą apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo privaloma raštu pranešti skolingai įmonei.
Jei reikalingas kreditoriaus pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, naudokite šį dokumentą.
Plačiau apie bankroto procesą galite skaityti Įmonių bankroto įstatyme.