Skip to Content

Juridiniai asmenys

UAB įstatai

Uždarosios akcinės bendrovės įstatai parengti pagal pavyzdinę formą. Įstatuose nenumatyta stebėtojų taryba ir valdyba. Šis variantas tinka nesudėtingos valdymo struktūros bendrovėms.
Jei reikalingas visų steigimo dokumentų rinkinys, naudokite UAB steigimo dokumentai.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

Juridinio asmens įgaliojimas

Juridinio asmens įgaliojimas su galimybe pasirinkti įvairius atstovavimo veiksmus.
Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis.

IĮ nuostatai

Individualios įmonės nuostatai parengti pagal pavyzdinius nuostatus. Nuostatai įsigalioja nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre.
Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus individualios įmonės turto, reikalavimai tenkinami iš individualios įmonės savininko turto. Individualiai įmonei įsteigti nereikia suformuoti įstatinio kapitalo.

UAB steigiamasis sprendimas

Steigiamasis sprendimas nėra reikalingas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės organo nariai.
Jei reikalingas visų steigimo dokumentų rinkinys, naudokite UAB steigimo dokumentai.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

UAB steigimo dokumentai

Uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai parengti pagal pavyzdinę formą. Nenumatoma stebėtojų taryba ir valdyba. Šis variantas tinka nesudėtingos valdymo struktūros bendrovėms.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

UAB steigimo sutartis

Paprastas uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties variantas. Steigimo sutartis sudaroma, jei steigėjų yra daugiau nei vienas. Jei steigėjas yra vienas, sudaromas steigimo aktas.
Jei reikalingas visų steigimo dokumentų rinkinys, naudokite UAB steigimo dokumentai.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

UAB steigimo aktas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktas parengtas pagal pavyzdinę formą. Steigimo aktas sudaromas, jei yra vienas steigėjas. Jei steigėjų yra daugiau nei vienas, sudaroma steigimo sutartis.
Jei reikalingas visų steigimo dokumentų rinkinys, naudokite UAB steigimo dokumentai.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

Viešosios įstaigos steigimo dokumentai

Šis variantas tinka nesudėtingos organų struktūros viešosioms įstaigoms.
Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Asociacijos steigimo dokumentai

Šis variantas tinka nesudėtingos organų struktūros asociacijoms.
Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.