Skip to Content

Sutartys

Pirkimo-pardavimo sutartis

Trumpas kilnojamojo daikto (neregistruotino) pirkimo pardavimo sutarties variantas, kai turtas pirkėjui perduodamas sutarties pasirašymo metu. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

Paskolos sutartis

Labai paprastas ir trumpas neatlygintinės (be palūkanų) pinigų paskolos sutarties variantas. Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija šešis šimtus eurų. Jeigu paskolos davėjas yra juridinis asmuo, paskolos sutartis turi būti rašytinė visais atvejais, neatsižvelgiant į paskolos sutarties sumą. Jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos.

UAB akcijų pirkimo-pardavimo sutartis

Trumpas uždarosios akcinės bendrovės (UAB) paprastųjų vardinių akcijų pirkimo pardavimo sutarties variantas, kai už akcijas atsiskaitoma pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo metu. UAB akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti UAB (uždarosios akcinės bendrovės) akcijas kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti akcijas ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą (kainą).

Turto nuomos sutartis

Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Plačiau galite skaityti Civiliniame kodekse.

Autorinė sutartis

Paprastas ir trumpas autorinės sutarties variantas, perduodant visas autoriaus turtines teises. Pagal autorinę sutartį viena šalis perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai, o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Kūrinys – originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos.

Transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis

Paprasta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis parengta pagal standartinę formą. Daugiau informacijos regitra.lt.

Darbo sutartis

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Plačiau galite skaityti Darbo kodekse.

Rangos sutartis

Paprastas ir trumpas rangos sutarties variantas, taip pat tinkantis ir statybos rangai. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui.