Skip to Content

UAB steigiamasis sprendimas

Steigiamasis sprendimas nėra reikalingas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės organo nariai.
Jei reikalingas visų steigimo dokumentų rinkinys, naudokite UAB steigimo dokumentai.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Steigiamos bendrovės duomenys:
Uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas (jame turi būti nurodyta ir teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė arba UAB; svarbu ir tai, didžiosios ar mažosios raidės, su kabutėm ar be):

Asmens, skiriamo vadovu, vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:

Darbo laikas:

Vadovo atlyginimas:

Asmens, įgaliojamo pasirašyti darbo sutartį su vadovu, vardas ir pavardė:


Steigėjo duomenys:
Vardas, pavardė arba pavadinimas:

Asmens kodas:

Adresas:


Kiek steigėjų?
Vardas, pavardė arba pavadinimas:

Asmens kodas:

Adresas:

Vardas, pavardė arba pavadinimas:

Asmens kodas:

Adresas:

Steigėjų vardai, pavardės ar pavadinimai, asmens kodai, adresai:

Sprendimo sudarymo vieta:

Sprendimo sudarymo data (ji negali būti ankstesnė nei steigimo sutarties (akto) ar įstatų pasirašymo data, kadangi įstatai turi būti pasirašyti iki sprendimo pasirašymo):