Skip to Content

Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo

Jeigu skolininkas neatsiskaito, viena iš galimybių yra kreiptis į teismą pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Teismo įsakymas patogus tuo, kad paprastai tai yra greičiausia procedūra, žyminis mokestis yra keturis kartus mažesnis nei pateikiant ieškinį, o įsiteisėjęs teismo įsakymas yra vykdomasis dokumentas, t.y. jį galima pateikti antstoliui vykdyti.
Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo gali būti paduodamas dėl piniginių reikalavimų, atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų, taip pat dėl kilnojamojo daikto priteisimo. Pareiškimas nenagrinėjamas, jeigu (CPK 431 str. 2 d.): 1) pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo momentu kreditorius nėra įvykdęs jam priklausančios prievolės (ar jos dalies), už kurią reikalaujama sumokėti, o skolininkas reikalauja ją įvykdyti; 2) yra neįmanoma prievolę įvykdyti dalimis, o kreditorius reikalauja įvykdyti dalį prievolės; 3) skolininkas gyvena užsienyje arba užsienyje yra skolininko buveinė; 4) skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos.
Teismas, priėmęs pareiškimą, išduoda teismo įsakymą ir išsiunčia skolininkui. Jei skolininkas per 20 d. nuo įteikimo dienos neatsiskaito arba nepareiškia prieštaravimų, teismo įsakymas įsiteisėja. Jei skolininkas pareiškia prieštaravimus, kreditorius turi teisę per 14 d. pateikti ieškinį bei primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Tokiu atveju byla nagrinėjama pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.
Plačiau apie bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimą rašoma CPK XXIII skyriuje (431-440 straipsniai).
Pareiškimas teikiamas teismui pagal skolininko fizinio asmens adresą ar juridinio asmens registruotos buveinės adresą. Parengus dokumentą, prieš pateikiant jį teismui, reikia sumokėti žyminį mokestį. Teismui turi būti pateikiamas originalus žyminio mokesčio kvitas. Žyminis mokestis mokamas į pasirinktą VMI sąskaitą. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.
Pareiškimas teismui gali būti pateikiamas, taip pat ir sumokamas žyminis mokestis, naudojantis Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu.
Žyminis mokestis bylose dėl teismo įsakymų yra lygus ketvirtadaliui sumos, mokėtinos už ieškinį. Žyminio mokesčio dydis apskaičiuojamas nuo ieškinio sumos: iki 28 962 eurų - 3 procentai, bet ne mažiau kaip 20 eurų; nuo 28 962 - 86 860 eurų ieškinio sumos - 868 eurai + 2 proc. nuo ieškinio sumos, viršijančios 28 962 eurus; nuo didesnės kaip 86 860 eurų - 2 027 eurai + 1 proc. nuo ieškinio sumos, viršijančios 86 860 eurus. Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti 12 555 eurų.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Kreditoriaus duomenys:

Vardas ir pavardė:

Adresas:

Asmens kodas:

Pavadinimas:

Adresas:

Kodas:

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
, banko pavadinimas:
, banko kodas:

Vadovo, kuris pasirašys pareiškimą, vardas ir pavardė:


Skolininko duomenys:

Vardas ir pavardė:

Adresas:

Asmens kodas:

Juridinio asmens rekvizitus galima pasitikslinti Juridinių asmenų registre.
Pavadinimas:

Adresas:

Kodas:

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
, banko pavadinimas:
, banko kodas:


Pareiškimo duomenys
Teismas, kuriam teikiamas pareiškimas (pareiškimas teikiamas teismui pagal skolininko fizinio asmens adresą ar juridinio asmens registruotos buveinės adresą. Teismų veiklos teritorijas galima rasti čia):

Teismo adresas (teismų adresus galima rasti čia):

Pareiškimo data:

Vieta:


Reikalavimas:
Skolos suma skaičiais:
ir žodžiais:

Skolos susidarymo faktinės aplinkybės (sudarytos sutartys, išrašytos sąskaitos, aktai ir pan.):

Delspinigių dydis:

Jeigu pagal sutartį numatyti delspinigiai, galima prašyti priteisti paskaičiuotą delspinigių sumą
Palūkanų dydis procentais:

(metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo dydis procentais)
Jeigu ir skolininkas, ir kreditorius yra juridiniai asmenys, prašomas palūkanų dydis gali būti 6, kitais atvejais - 5. Taip pat, esant komerciniams sandoriams, atitinkantiems Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas šio įstatymo nustatyta tvarka gali būti prašoma didesnių palūkanų,

Žyminio mokesčio dydis (žyminio mokesčio skaičiuoklę galima rasti infolex.lt):

Kitos patirtos bylinėjimosi išlaidos, nurodant sumą ir rūšį:

Faktines aplinkybes ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai, kurie bus pateikiami kaip pareiškimo priedai (teismui turi būti pateikti faktines aplinkybes ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai):


Laikinosios apsaugos priemonės.
Siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą teismo gali būti prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą ar pan. Jei neketina prašyti taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, žemiau esančius laukelius palikite tuščius
Kokią laikinąją apsaugos priemonę prašoma taikyti (pvz. areštą)?

Kokio turto suvaržymus prašoma taikyti?

Motyvai, dėl kurių prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones: