Skip to Content

Vekselis

Paprastasis neprotestuotinas vekselis. Paprastasis vekselis - vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Vekselis patogus tuo, kad norint kreiptis į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo, nereikia teismo sprendimo, o užtenka turėti notaro padarytą vykdomąjį įrašą.
Paprastasis vekselis, kurio suma didesnė kaip 3000 eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.
Jeigu vekselis, kurio suma mažesnė nei 3000 eurų, nėra apmokamas:
1. Paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas vekselio turėtojas privalo pateikti vekselį apmokėti. Paprastai tai atliekama išsiunčiant registruotu laišku, per kurjerius arba įteikiant pasirašytinai skolininkui vekselio kopiją ir pranešimą, kad vekselis pateikiamas apmokėti.
2. Per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti vekselio turėtojas privalo pranešti skolininkui apie tai, kad vekselis neapmokėtas.
Šie pranešimai yra būtini kad notaras darytų vykdomąjį įrašą. Šių pranešimų nepateikus laiku vekselis bus laikomas paprastu skolos rašteliu, todėl dėl priverstinio skolos išieškojimo reikės kreiptis į teismą.
3. Dokumentai pateikiami notarui, kad šis padarytų vykdomąjį įrašą.
4. Vykdomasis įrašas pateikiamas antstoliui, kad skola būtų išieškoma priverstinai.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Vekselio davėjo duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:


Vekselio turėtojo duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė (įrašykite naudininko linksnį, kad atsakytų į klausimą kam):

Asmens kodas:

Adresas:


Vekselio duomenys:
Vekselio suma eurais:
ir suma žodžiais:

Vekselio apmokėjimo data:

Vekselio apmokėjimo vieta (adresas):

Arba į sąskaitą. Jei taip, nurodykite sąskaitos Nr.:


Vekselio išrašymo data:

Vekselio išrašymo vieta: