Skip to Content

Pranešimas dėl skolos sumokėjimo

Jei skolininkas vėluoja atsiskaityti, prieš pradedant priverstinį išieškojimą, patartina raštu paraginti skolininką sumokėti įsiskolinimą.
Pranešimą išsiųskite registruotu paštu arba įteikite pasirašytinai ir turėkite pateikimą patvirtinančius įrodymus, jei skolininkas po pranešimo pateikimo neatsiskaitytų.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Kreditoriaus duomenys:
Fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas:

Asmens kodas:

Adresas:

Galite nurodyti kitą kontaktinę informaciją (el. p. adresas, tel. Nr. ar pan.):


Skolininko duomenys:
Juridinio asmens rekvizitus galima pasitikslinti Juridinių asmenų registre.
Fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas:

Asmens kodas (jei žinote):

Adresas:Skolos duomenys:
Skolos dydis eurais:

Skolos atsiradimo pagrindas (tam tikra darbo sutartis, rangos sutartis ar pan., sudarymo data, numeris ir kt.):

Kokį terminą pranešime suteikiate skolininkui atsiskaityti (nuo pranešimo gavimo dienos):

Skola turėtų būti sumokėta į sąskaitą. Jei taip, nurodykite sąskaitos Nr.:


Pranešimo surašymo data:

Pranešimo surašymo vieta: