Skip to Content

UAB steigimo dokumentai

Uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai parengti pagal pavyzdinę formą. Nenumatoma stebėtojų taryba ir valdyba. Šis variantas tinka nesudėtingos valdymo struktūros bendrovėms.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.
Paruošti dokumentai teikiami notarui. Notaro patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui, kuris įregistruoja bendrovę ir jos įstatus. Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnio 8 dalis nustato, kad uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai, išskyrus atvejus, kai visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie akcininkus turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki JADIS įdiegimo akcininkų sąrašai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui. Į Juridinių asmenų registrą buvo teikiami akcininkų sąrašai, kurie buvo skenuojami, tačiau duomenys apie akcininkus nebuvo registruojami, todėl nėra galimybės perkelti duomenis į JADIS. Duomenų teikėjai duomenis apie akcininkus gali pateikti JADIS tvarkytojui tik elektronine forma, o šių duomenų pagrindu suformuoti akcininkų sąrašai pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Daugiau apie tai skaitykite Registrų centro informaciniame puslapyje.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Steigiamos bendrovės duomenys:
Uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas (jame turi būti nurodyta ir teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė arba UAB; svarbu ir tai, didžiosios ar mažosios raidės, su kabutėm ar be; pavadinimas negali būti tapatus kito juridinio asmens pavadinimui (pasitikrinti) ar prekės ženklui):

Veiklos tikslai ir sritys (užtenka nurodyti abstrakčiai – pvz., prekyba, gamyba, paslaugų teikimas):

Buveinės adresas:

Įstatinio kapitalo dydis skaičiais (minimalus 2500 eurų):
ir žodžiais:

Akcijos nominali vertė:

Akcijų skaičius:

Leidinys, kuriame skelbiami vieši pranešimai (pvz. VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“; Lietuvos Respublikos dienraštyje Lietuvos Žinios, 15 min, Respublika, Lietuvos Rytas ir t.t.):

Bendrovės vadovu skiriamo asmens vardas ir pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:


Steigėjo(-ų) duomenys:
Kiek steigėjų?

Steigėjo duomenys:
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:
Pavadinimas:

Teisinė forma:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:

Steigėjų duomenys:

Pirmas steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:
Pavadinimas:

Teisinė forma:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:

Įsigyjamų akcijų skaičius:


Antras steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:
Pavadinimas:

Teisinė forma:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:

Įsigyjamų akcijų skaičius:


Steigėjų fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamosios vietos; juridinių asmenų pavadinimai, teisinės formos, kodai, buveinės, registrai, kuriuose kaupiami ir saugomi duomenys, bei juridinių asmenų atstovų vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos:

Kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius:

Duomenys akcininkų sąrašui (steigėjų fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamosios vietos; juridinių asmenų pavadinimai, teisinės formos, kodai, buveinės; kiekvienam steigėjui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, akcijos nominali vertė):


Steigimo sutarties egzempliorių skaičius (kad kiekvienam steigėjui tektų po vieną egzempliorių, taip pat 3-4 papildomi egzemplioriai):

Steigimo dokumentų pasirašymo data:

Steigimo dokumentų pasirašymo vieta: