Skip to Content

UAB steigimo aktas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktas parengtas pagal pavyzdinę formą. Steigimo aktas sudaromas, jei yra vienas steigėjas. Jei steigėjų yra daugiau nei vienas, sudaroma steigimo sutartis.
Jei reikalingas visų steigimo dokumentų rinkinys, naudokite UAB steigimo dokumentai.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Steigiamos bendrovės duomenys:
Uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas (jame turi būti nurodyta ir teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė arba UAB; svarbu ir tai, didžiosios ar mažosios raidės, su kabutėm ar be; pavadinimas negali būti tapatus kito juridinio asmens pavadinimui (pasitikrinti) ar prekės ženklui):

Buveinės adresas:

Įstatinio kapitalo dydis skaičiais (minimalus 2500 eurų):
ir žodžiais:

Akcijos nominali vertė:

Akcijų skaičius:

Bendrovės vadovu skiriamo asmens vardas ir pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:


Steigėjo duomenys:
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:
Pavadinimas:

Teisinė forma:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:


Steigimo akto pasirašymo data:

Steigimo akto pasirašymo vieta: