Skip to Content

UAB steigimo sutartis

Paprastas uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties variantas. Steigimo sutartis sudaroma, jei steigėjų yra daugiau nei vienas. Jei steigėjas yra vienas, sudaromas steigimo aktas.
Jei reikalingas visų steigimo dokumentų rinkinys, naudokite UAB steigimo dokumentai.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Steigiamos bendrovės duomenys:
Uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas (jame turi būti nurodyta ir teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė arba UAB; svarbu ir tai, didžiosios ar mažosios raidės, su kabutėm ar be; pavadinimas negali būti tapatus kito juridinio asmens pavadinimui (pasitikrinti) ar prekės ženklui):

Buveinės adresas:

Įstatinio kapitalo dydis skaičiais (minimalus 2500 eurų):
ir žodžiais:

Akcijos nominali vertė:

Akcijų skaičius:

Bendrovės vadovu skiriamo asmens vardas ir pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:


Steigėjų duomenys:
Kiek steigėjų?

Pirmas steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:
Pavadinimas:

Teisinė forma:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:

Įsigyjamų akcijų skaičius:


Antras steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:
Pavadinimas:

Teisinė forma:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:

Įsigyjamų akcijų skaičius:
Steigėjų fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamosios vietos; juridinių asmenų pavadinimai, teisinės formos, kodai, buveinės, registrai, kuriuose kaupiami ir saugomi duomenys, bei juridinių asmenų atstovų vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos:

Kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius:Steigimo sutarties egzempliorių skaičius (kad kiekvienam steigėjui tektų po vieną egzempliorių, taip pat 3-4 papildomi egzemplioriai):

Steigimo sutarties pasirašymo data:

Steigimo sutarties pasirašymo vieta: