Skip to Content

Pirkimo-pardavimo sutartis

Trumpas kilnojamojo daikto (neregistruotino) pirkimo pardavimo sutarties variantas, kai turtas pirkėjui perduodamas sutarties pasirašymo metu. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Pardavėjo duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:

Galima nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:


Pirkėjo duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:

Galima nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:


Parduodamas turtas (prekės):
Parduodamo turto (prekių) pavadinimas (apibūdinkite parduodamą turtą, kad būtų galima identifikuoti, kas konkrečiai yra parduodama):

Parduodamo turto (prekių) kiekis:


Atsiskaitymo už turtą (prekes) tvarka:
Perleidžiamo turto (prekių) kaina eurais:

Kada pirkėjas sumoka už parduodamą turtą (prekę)?
Per kiek laiko po sutarties pasirašymo pirkėjas sumoka pardavėjui už perleidžiamą turtą (prekes)?


Sutarties pasirašymo data:

Sutarties pasirašymo vieta: