Skip to Content

Prieštaravimai dėl teismo įsakymo

Skolininkas, nesutikdamas su kreditoriaus pateiktu pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir teismo įsakymu, gali pateikti teismui prieštaravimus.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Skolininko duomenys:
(įvardijimas "skolininku" yra tik procesinės padėties pavadinimas ir nereiškia skolos pripažinimo)

Vardas ir pavardė:
Pavadinimas:

Adresas:

Kodas:

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
, banko pavadinimas:

Vadovo vardas ir pavardė:


Kreditoriaus duomenys:

Vardas ir pavardė:
Pavadinimas:

Adresas:

Kodas:

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
, banko pavadinimas:


Prieštaravimų duomenys
Teismo įsakymą išdavęs teismas:

Teismo adresas:

Bylos Nr:

Prieštaravimų pareiškimo data:

Vieta:


Galima nurodyti tam tikras papildomas aplinkybes, dėl ko nesutinkama su kreditoriaus reikalavimu: