Skip to Content

Autorinė sutartis

Paprastas ir trumpas autorinės sutarties variantas, perduodant visas autoriaus turtines teises. Pagal autorinę sutartį viena šalis perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai, o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Kūrinys – originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Užsakovo duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:

Galima nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:


Autoriaus duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:

Galima nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:


Kūrinio ir autorinio atlyginimo duomenys:
Kūrinio pavadinimas ir apibūdinimas:

Ar kūrinys yra sukurtas ar bus sukurtas ateityje?

Sukūrimo data:


Autorinio atlyginimo dydis eurais:

Autorinio atlygimo mokėjimo tvarka:

Mokėjimo data:
Mokėjimo diena:


Sutarties pasirašymo data:

Sutarties pasirašymo vieta: