Skip to Content

Asociacijos steigimo dokumentai

Šis variantas tinka nesudėtingos organų struktūros asociacijoms.
Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.
Paruošti dokumentai teikiami notarui. Notaro patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui, kuris įregistruoja asociaciją ir jos įstatus.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Steigiamos asociacijos duomenys:
Asociacijos pavadinimas (jame gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti; svarbu ir tai, didžiosios ar mažosios raidės, su kabutėm ar be; pavadinimas negali būti tapatus kito juridinio asmens pavadinimui (pasitikrinti) ar prekės ženklui):

Buveinės adresas:

Veiklos tikslai, kurie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius EVRK2):

Viešų pranešimų skelbimo šaltinis (VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir (arba) dienraščio pavadinimas, pvz. Lietuvos Žinios, Respublika ir t.t.):

Asociacijos vadovu skiriamo asmens vardas ir pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo adresas:


Steigėjų duomenys:
Kiek steigėjų?

Pirmas steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:
Pavadinimas:

Kodas:

Buveinės adresas:

Atstovo vardas ir pavardė:

Atstovo asmens kodas:

Antras steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:
Pavadinimas:

Kodas:

Buveinės adresas:

Atstovo vardas ir pavardė:

Atstovo asmens kodas:

Trečias steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:
Pavadinimas:

Kodas:

Buveinės adresas:

Atstovo vardas ir pavardė:

Atstovo asmens kodas:Steigėjų fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai; steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai (kodai):

Steigimo sutarties egzempliorių skaičius (kad kiekvienam steigėjui tektų po vieną egzempliorių, taip pat 3-4 papildomi egzemplioriai):

Steigimo dokumentų pasirašymo data:

Steigimo dokumentų pasirašymo vieta: