Skip to Content

Rangos sutartis

Paprastas ir trumpas rangos sutarties variantas, taip pat tinkantis ir statybos rangai. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui.


NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Užsakovo duomenys:

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:

Galima nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:


Rangovo duomenys:

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:

Galima nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:


Informacija apie atliekamus darbus:

Kokie bus atliekami darbai?
(Jei statybos ranga, nurodykite ir objekto adresą)

Atliekamų darbų kaina eurais:


Ar bus mokamas avansas?

Mokamo avanso dydis:


Visos darbų kainos sumokėjimo terminas:


Darbų atlikimo pradžia:

Darbų atlikimo pabaiga:


Kitos sąlygos

Iš kieno medžiagų bus atliekami darbai?

Ar rangovas turi teisę pasitelkti kitus asmenis (subrangovus)?Sutarties pasirašymo data:

Sutarties pasirašymo vieta: