Skip to Content

Skolos išieškojimas neteisminiu būdu

Pranešimas dėl skolos sumokėjimo

Jei skolininkas vėluoja atsiskaityti, prieš pradedant priverstinį išieškojimą, patartina raštu paraginti skolininką sumokėti įsiskolinimą.

Pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo

Jeigu įmonė laiku nemoka įsiskolinimo, viena iš galimybių atgauti skolą ar bent jos dalį, - kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolingai įmonei. Tačiau dar prieš kreipiantis į teismą apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo privaloma raštu pranešti skolingai įmonei.
Jei reikalingas kreditoriaus pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, naudokite šį dokumentą.
Plačiau apie bankroto procesą galite skaityti Įmonių bankroto įstatyme.