Skip to Content

Skolos išieškojimas teisminiu būdu

Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo

Jeigu skolininkas neatsiskaito, viena iš galimybių yra kreiptis į teismą pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Teismo įsakymas patogus tuo, kad paprastai tai yra greičiausia procedūra, žyminis mokestis yra keturis kartus mažesnis nei pateikiant ieškinį, o įsiteisėjęs teismo įsakymas yra vykdomasis dokumentas, t.y. jį galima pateikti antstoliui vykdyti.
Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo gali būti paduodamas dėl piniginių reikalavimų, atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų, taip pat dėl kilnojamojo daikto priteisimo. Pareiškimas nenagrinėjamas, jeigu (CPK 431 str. 2 d.): 1) pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo momentu kreditorius nėra įvykdęs jam priklausančios prievolės (ar jos dalies), už kurią reikalaujama sumokėti, o skolininkas reikalauja ją įvykdyti; 2) yra neįmanoma prievolę įvykdyti dalimis, o kreditorius reikalauja įvykdyti dalį prievolės; 3) skolininkas gyvena užsienyje arba užsienyje yra skolininko buveinė; 4) skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos.
Teismas, priėmęs pareiškimą, išduoda teismo įsakymą ir išsiunčia skolininkui. Jei skolininkas per 20 d. nuo įteikimo dienos neatsiskaito arba nepareiškia prieštaravimų, teismo įsakymas įsiteisėja. Jei skolininkas pareiškia prieštaravimus, kreditorius turi teisę per 14 d. pateikti ieškinį bei primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Tokiu atveju byla nagrinėjama pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.
Plačiau apie bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimą rašoma CPK XXIII skyriuje (431-440 straipsniai).

Kreditoriaus pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo

Jeigu įmonė laiku nemoka įsiskolinimo, darbo užmokesčio ar susijusių išmokų, viena iš galimybių atgauti skolą ar bent jos dalį, - kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolingai įmonei. Ši procedūra yra patogi, nes nereikia mokėti mokesčių teismui (žyminio mokesčio). Reikalavimai (ar dalis reikalavimų) dėl darbo užmokesčio blogiausiu atveju gali būti tenkinami iš Garantinio fondo lėšų.
Prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pranešta įmonei (dokumentą galite rasti čia) ir nuo tokio pranešimo įteikimo dienos turi būti praėję bent 30 dienų (ši sąlyga netaikoma jei antstolis yra grąžinęs vykdomuosius dokumentus, nes įmonė neturi turto ar pajamų; tokiu atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos galimas kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo be pranešimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo).
Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Plačiau apie bankroto procesą galite skaityti Įmonių bankroto įstatyme.