Skip to Content

Viešosios įstaigos steigimas

Viešosios įstaigos steigimo dokumentai

Šis variantas tinka nesudėtingos organų struktūros viešosioms įstaigoms.
Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.